Anunț de participare la licitație pentru concesiune bunuri domeniul public

 1. Primăria comunei Trușești, județul Botoșani, Cod fiscal 3373497, adresa: localitatea Trușești, strada 1, nr. 64, comuna Trușești, județul Botoșani, telefon 0231570207, fax 0231570833, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmează sa fie concesionat: teren in suprafata de 1500 mp, situat in P.C. 142, intravilan sat Trusesti, comuna Trusesti, judetul Botosani. Concesionarea se face conform OG. 57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local nr. 62 din data de 26.09.2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc in caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Trușești compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului. 
  2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului. de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului al Primăriei Trușești, județul Botoșani. 
  3. Costul si condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 54/2006: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Trușești. 
  4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 13.10.2020 ora 16,00

Anuntul complet si oficial aici..

Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de guard, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Trusesti .

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

 • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
 • cunoaterea limbii romane scris si vorbit;
 • sa nu aiba antecedente penale;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • nivelul studiilor: generale;
 • conditii de vechime in munca - 3 ani.

Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la registratura Primaria Comunei Trusesti pana la data de 13.04.2020 ora 12:00.

Anuntul complet si alte detalii aici.

Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de asistent medical, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul cabinetului medical scolar al Liceului ,,Demostene Botez" Truseti in data de 16.04.2020, la sediul Primariei Truseti.

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

 • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
 • cunoaterea limbii romane scris si vorbit; sa nu aiba antecedente penale;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • nivelul studiilor: studii medii , specializare asistent medical;
 • conditii de vechime in munca - nu este cazul.

Anuntul complet si alte detalii aici.