Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de guard, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Trusesti .

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

 • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
 • cunoaterea limbii romane scris si vorbit;
 • sa nu aiba antecedente penale;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • nivelul studiilor: generale;
 • conditii de vechime in munca - 3 ani.

Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la registratura Primaria Comunei Trusesti pana la data de 13.04.2020 ora 12:00.

Anuntul complet si alte detalii aici.

Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de asistent medical, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul cabinetului medical scolar al Liceului ,,Demostene Botez" Truseti in data de 16.04.2020, la sediul Primariei Truseti.

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

 • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
 • cunoaterea limbii romane scris si vorbit; sa nu aiba antecedente penale;
 • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • nivelul studiilor: studii medii , specializare asistent medical;
 • conditii de vechime in munca - nu este cazul.

Anuntul complet si alte detalii aici.

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”

In conformitate cu prevederile:

 • OUG nr. 34/2017
 • Procedura interna de selecție a partenerilor pentru programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”
 • Anunțul de selecție publicat pe site-ul http://primaria-trusesti.ro/ la data de 13.01.2020 (Ziua 1)

Primăria comuneu Truşeşti, cu sediul în Truşeşti, CIF 3373497, reprezentată legal prin AILENEI PETRU GRISA, în calitate de Primar a organizat un concurs de selecție a partenerului/partenerilor din mediul privat in vedere depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”.

În termenul-limită prevăzut în anunțul de selecție parteneri au fost depuse următoarele candidaturi:

 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, 
 • Asociaţia Dorcas Aid România.  

În urma desfășurării procesului de evaluare și selecție, au fost parcurse următoarele etape:

 • Verificarea administrativă
 • Verificare eligibilității
 • Evaluarea și selecția conform grilei de punctare
 • În urma evaluării conform grilei de evaluare și selecție, candidatul Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj a întrunit un punctaj de 100 de puncte şi a fost declarat ADMIS.
 • În urma evaluării conform grilei de evaluare și selecție, candidatul Asociaţia Dorcas Aid România a întrunit un punctaj de 100 de puncte şi a fost declarat ADMIS.

Având în vedere faptul ca nu au fost înregistrate contestații candidatul Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj şi Asociaţia Dorcas Aid România au fost declarati ACCEPTATI pentru poziția de partener,  în vederea elaborării şi depunerii unui proiect în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”.

Anuntul oficial aici.