Anunțuri

Anunt de licitatie - vanzare 21.02.2020

ANUNT DE LICITATIE VANZARE

 1. Primăria comunei Trușești, județul Botoșani, Cod fiscal 3373497, adresa: localitatea Trușești, strada 1, nr. 64, comuna Trușești, județul Botoșani, telefon 0231570207, fax 0231570833, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publica: Se scoate la vânzare a imobilul ,,Bloc locuințe P + 2 i teren aferent", care aparține domeniului privat al Comunei Trușești, situat in Comuna Trușești, cu nr. cadastral 619, In suprafața construita de 742,40 m.p. i teren aferent cu o suprafața de 194,82 m.p. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, i conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Trușești, județul Botoșani nr. 2 din 31.01.2020.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc In caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la Primăria comunei Trușești, județul Botoșani.
  2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul agricol, urbanism si amenajarea teritoriului din comuna Trușești, județul Botoșani.
  3. Costul și condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 54/2006: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primariei Trușești, județul Botoșani.
  4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.02.2020, ora 12:00.

Anuntul complet si oficial aici.