Anunțuri

Anunț final - rezultat selectie parteneri

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”

In conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 34/2017
  • Procedura interna de selecție a partenerilor pentru programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”
  • Anunțul de selecție publicat pe site-ul http://primaria-trusesti.ro/ la data de 13.01.2020 (Ziua 1)

Primăria comuneu Truşeşti, cu sediul în Truşeşti, CIF 3373497, reprezentată legal prin AILENEI PETRU GRISA, în calitate de Primar a organizat un concurs de selecție a partenerului/partenerilor din mediul privat in vedere depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”.

În termenul-limită prevăzut în anunțul de selecție parteneri au fost depuse următoarele candidaturi:

  • Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, 
  • Asociaţia Dorcas Aid România.  

În urma desfășurării procesului de evaluare și selecție, au fost parcurse următoarele etape:

  • Verificarea administrativă
  • Verificare eligibilității
  • Evaluarea și selecția conform grilei de punctare
  • În urma evaluării conform grilei de evaluare și selecție, candidatul Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj a întrunit un punctaj de 100 de puncte şi a fost declarat ADMIS.
  • În urma evaluării conform grilei de evaluare și selecție, candidatul Asociaţia Dorcas Aid România a întrunit un punctaj de 100 de puncte şi a fost declarat ADMIS.

Având în vedere faptul ca nu au fost înregistrate contestații candidatul Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj şi Asociaţia Dorcas Aid România au fost declarati ACCEPTATI pentru poziția de partener,  în vederea elaborării şi depunerii unui proiect în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 apelul de proiecte: nr. 4 “Dezvoltare locală”.

Anuntul oficial aici.