Anunțuri

Anunț - concurs - asistent medical

Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de asistent medical, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul cabinetului medical scolar al Liceului ,,Demostene Botez" Truseti in data de 16.04.2020, la sediul Primariei Truseti.

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

  • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
  • cunoaterea limbii romane scris si vorbit; sa nu aiba antecedente penale;
  • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
  • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  • nivelul studiilor: studii medii , specializare asistent medical;
  • conditii de vechime in munca - nu este cazul.

Anuntul complet si alte detalii aici.