Anunțuri

Anunț - concurs - guard

Primaria comunei Truseti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de guard, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Trusesti .

Conditii generate si specifice pentru ocuparea postului:

  • sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
  • cunoaterea limbii romane scris si vorbit;
  • sa nu aiba antecedente penale;
  • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei, atestata pe baza adeverinta eliberata de medicul de familie;
  • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  • nivelul studiilor: generale;
  • conditii de vechime in munca - 3 ani.

Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la registratura Primaria Comunei Trusesti pana la data de 13.04.2020 ora 12:00.

Anuntul complet si alte detalii aici.