Anunțuri

Anunt licitatie - concesiune - 08.09.2020

Anunț de participare la licitație pentru concesiune bunuri domeniul public

 1. Primăria comunei Trușești, județul Botoșani, Cod fiscal 3373497, adresa: localitatea Trușești, strada 1, nr. 64, comuna Trușești, județul Botoșani, telefon 0231570207, fax 0231570833, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmează sa fie concesionat: teren in suprafata de 1500 mp, situat in P.C. 142, intravilan sat Trusesti, comuna Trusesti, judetul Botosani. Concesionarea se face conform OG. 57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local nr. 62 din data de 26.09.2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc in caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Trușești compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului. 
  2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului. de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment agricol, urbanism si amenajarea teritoriului al Primăriei Trușești, județul Botoșani. 
  3. Costul si condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 54/2006: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Trușești. 
  4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 13.10.2020 ora 16,00

Anuntul complet si oficial aici..