Anunțuri

Anunț - modificare buget local

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

Primarul comunei Trușești

aduce la cunoștința publică proiectul de buget pentru anul 2021 modificat, care urmează a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local al comunei Trușești, în sensul diminuării cu suma de 70.000 lei atât la partea de venituri – Finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale, cât și la partea de cheltuieli – cap. 84.02 Transporturi, subcap. Drumuri și poduri.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat, la secretarul general al comunei Trușești, până la data de 16 aprilie 2021.

Anunț oficial aici.