Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 7/2022 – Înscrierile pentru categoria soldat gradat profesionist

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN

ADRESA : Strada Sucevei, nr. 2

BOTOȘANI

tel 0231-512 495; Fax 0231-512 893

Persoane de contact :

Locotenent colonel Ștefan – Dorin ȚICALO

tel. fix 0231 – 518 086

****

COMUNICAT DE PRESĂ NR.7/2022

În atenția

DOMNULUI / DOAMNEI PRIMAR / SECRETAR GENERAL

 

Pentru buna informare a opiniei publice din UAT-ul dumneavoastră și în limita posibilităților, , vă adresăm rugămintea de a publica/difuza următoarele informații de interes general din partea Biroului informare-recrutare al Centrului Militar Județean BOTOȘANI

****

Centrul Militar Județean Botoșani, prin Biroul Informare-Recrutare , structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că au început înscrierile pentru posturile de soldat gradat profesionist serie suplimentară pentru anul de instruire 2022.

Ministerul Apărării Naționale continuă procesul de recrutare

pentru posturile de soldat gradat profesionist

Centrul militar județean Botoșani, prin biroul informare-recrutare, în perioada până pe data de 24 octombrie 2022, desfășoară o campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de soldat gradat profesionist în Armata României.

Astfel, pentru anul 2022 sunt disponibile 1695 posturi de soldat gradat profesionist, în unități militare din municipiul București și din județele – Alba, Arad, Argeș, Bacău, Botoșani Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

Prezentarea în detaliu a Planului de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat gradat profesionist în activitate care conține numărul de posturi pe arme/specialități militare, pe unități militare și localitățile de dispunere a acestora se face doar la sediul biroului informare-recrutare, iar fiecare candidat ce se va înscrie poate avea maxim 3 (trei) opțiuni ( arme/specialități militare – afișate la sediul biroului informare-recrutare).

Se pot înscrie persoanele de cetățenie română cu domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere, cu vârsta minimă de 18 ani și care nu depășesc vârsta de 45 ani la data finalizării programului de instruire și care sunt absolvenți cel puțin al ciclului inferior liceal (în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare).

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutate generale și specifice. Pentru o informare detaliată privind criteriile dar și documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, botoșănenii interesați sunt așteptați la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Botoșani, situat în strada Sucevei nr. 2, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi și vineri între orele 08.00-16.00 și marți între orele 10.00-18.00.

Informațiile suplimentare se pot obține la telefoanele 0231-518086 sau 0231-512495, 0231-512850, int. 104, 106.

La prezentarea la sediul biroul informare-recrutare, pentru înscriere potențialii candidați se vor avea asupra lor actul de identitate, permisul de conducere(unde este cazul – categoriile B,C) și vor fi informați cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare și selecție, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire și perioada în care se va executa programul de instruire.

Pentru a participa la concursul de repartizare pe arme/specialități militare și unități militare, candidații vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Botoșani în vederea recrutării (înscrierii) candidaților pentru participarea la probele de selecție – până la data de 24 octombrie 2022;

– susținerea a două teste aptitudinale, care sunt apreciate cu „Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică și de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul zonal de selecție și orientare Câmpulung Moldovenesc – în perioada: 26 septembrie 2022 – 11 noiembrie 2022;

– efectuarea unui examen medical la o clinică militară – cea mai apropiată fiind Spitalul Clinic de Urgență Militar „Doctor IACOB CZIHAC” – IAȘI – str, Berthelot Henri Mathias, nr. 7 – 9- IAȘI – în perioada: – 03 octombrie 2022 – 15 noiembrie 2022;

– efectuarea examinării/evaluării aptitudinale medicale și/sau evaluări psihologice a aptitudinilor speciale (doar candidații care optează la înscriere pentru armele/specialitățile militare: 1. care necesită conducerea tehnicii specifice auto, 2. din cadrul Forțelor Navale, 3. din cadrul Forțelor Aeriene) – în perioada: – 10 octombrie 2022 – 22 noiembrie 2022;

– finalizarea dosarului de candidat – numai după parcurgerea tuturor etapelor anterioare-la sediul biroului informare-recrutare – până la data de 25 noiembrie 2022;

– repartizarea pe unități militare, arme, servicii și specialități militare a candidaților ce au finalizat dosarul de candidat:

– sesiunea I – în perioada: – 07 decembrie – 08 decembrie 2022;

– sesiunea a II-a – în perioada: – 21 decembrie – 22 decembrie 2022;

– prezentarea candidaților repartizați la centrele de instruire/unități militare de instruire a candidaților repartizați , care nu au stagiul militar satisfăcut :

– Modulul I de instruire – 09 ianuarie 2023;

– prezentarea candidaților repartizați la centrele de instruire/unități militare de instruire a candidaților repartizați , care nu au stagiul militar satisfăcut :

– Modulul II de instruire – 06 februarie 2023;

 

De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către arme/servicii și specialități militare pentru care aceștia prezintă abilități și aptitudini.

 

Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa www.mapn.ro , www.recrutare.mapn.ro sau pagina de facebook a Centrului Militar Județean Botoșani.

 

Întocmit

Șef Birou informare-recrutare

Locotenent colonel

Ștefan – Dorin ȚICALO

tel. fix 0231 – 518 086

 

🔵 În cazul în care se vor modifica termenele finale acestea vor fi postate pe pagina de Facebook – Centrul Militar Județean Botoșani.

 

 

 

 

 

VĂ MULȚUMIM.

Biroul informare-recrutare – Centrul militar județean Botoșani

Telefon 0231 518 086

În timpul orelor de program

Ultima actualizare: 14:46 | 23.05.2024

Sari la conținut