P.O.C.A.

img1

Prezentul ghid își propune să ofere cadrul structurat de instrucțiuni necesare cu privire la pașii care trebuie urmați pentru o abordare unitară în elaborarea și implementarea ”Procedurii privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” la nivelul oricărei autorități sau instituții publice centrale sau locale. Totodată, subliniem faptul că, Procedura de Sistem, oferă cadrul general în vederea elaborarii cu o mai mare acurateţe a unei Proceduri personalizate şi adaptate în funcţie de specificul activităţii autorităţilor/instituţiilor publice centrale şi locale.

Structura ghidului pornește de la principalele categorii de aspecte identificate ca fiind interpretări limitative, neuniforme ale prevederilor legale, care restrâng liberul acces la informațiile de interes public, precum și de la cele identificate ca practici neuniforme în organizarea consultărilor publice.

Ghidul oferă explicații privind sfera de aplicabilitate și elementele esențiale din procedura menționată, clarificând aspectele identificate ca practici neuniforme și limitative. Pentru simplificarea eforturilor administrației publice centrale şi locale, materialul oferă o serie de de linii directoare pentru uniformizarea practicilor de lucru, fiind concomitent un sprijin implicit pentru cetățean în condițiile în care o abordare uniformă în tot sistemul public îi facilitează accesul la informația de interes public și îl ajută se implice mai ușor în decizia publică.

În cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – cod SIPOCA 35”, forma finală a ”Procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” și a ”Ghidului explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale” a fost definitivată după solicitarea punctelor de vedere ale tuturor instituțiilor prefectului.

Documente oficiale:

  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
  • PROCEDURA DE SISTEM