Căminul pentru persoane vârstnice Trușești

img1  img1  img1  
img1  img5  img1  

CONDITII SI ACTE NECESARE PENTRU INTERNAREA IN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TRUSESTI

Căminul pentru persoane vârstnice Trușești internează la cerere persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au prioritate persoanele care locuiesc in comuna Trușești, in comunele limitrofe si in județul Botoșani
 • sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilita de lege
 • persoane care necesita îngrijire permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la domiciliu
 • persoane care nu se pot gospodari singure
 • persoane fără susținători legali sau care nu-si pot îndeplini obligațiile din cauza stării de sănătate sau a situației economice si a sarcinilor familiale
 • persoane fără locuință si fără venituri proprii

Actele necesare pentru internare sunt:

 • cererea persoanei adresata primarului comunei Trușești
 • copii după actele de identitate(C.I., B.I., certificate de naștere)
 • copie după actul de stare civila
 • copie după cuponul de pensie
 • scrisoare medicala de la medicul de familie(Anexa 5 la metodologie)
 • radioscopie pulmonara
 • ancheta sociala de la primăria de domiciliu
 • fisa de evaluare socio-medicala(geriatrica) – Anexa 3 din H.G. 886/2000 de la Serviciul Public de Asistenta sociala ( partea medicala va fi completata de medicul de familie)

Persoana vârstnică sau aparținătorii acesteia va/vor depune dosarul pentru admiterea in cămin la Compartimentul de asistenta sociala, urmând ca in termen de 3 zile lucrătoare, după analiza Comisiei de evaluare a dosarelor pentru admiterea in cămin, sa primească un răspuns.

Contribuția lunară de întreținere pentru o persoană admisă în căminul nostru este de 1200 lei.