Anunțuri

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri domeniul privat - 2000 m.p. sat Trusesti

 1.  Primăria comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, Cod fiscal 3373497, adresa: localitatea Truşeşti, strada 1, nr. 64, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, telefon 0231570207, fax 0231570833, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  • Teren în suprafaţă de 2.000 m.p., situat în P.C. 1381, intravilan sat Truşeşti, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, aflat în domeniului privat al comunei Truşeşti, cu destinaţia construire locuinţă.
  • Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din  data de 27.09.2021.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Truşeşti.
  2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment agricol, urbanism şi amenajarea teritoriului al  Primăriei comunei Truşeşti, comuna Truseşti, strada 1 nr. 64, judeţul Botoşani.
  3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Truşeşti.
  4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.11.2021, ora 16,00.
 4. Informaţii privind ofertele:.înscriere licitaţie.
  • Data limită de depunere a ofertelor: 22.11.2021, ora 16,00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Truşeşti, comuna Truseşti, strada 1 nr. 64, judeţul Botoşani.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  23.11.2021, ora 10,00, sediul Primăriei comunei Truşeşti.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoşani  - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Botoşani,   strada Maxim Gorki nr. 8, judeţul Botoşani, telefon: 0231/511739, fax: 0231/531832, e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  25.10.2021.

Documentul oficial aici.