Regulament intern

Regulament intern

(elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003– Codul Muncii)

Prezentul Regulament Intern, cu modificările şi completările aduse, a fost aprobat prin Dispoziţia nr. 309/28.11.2008 a Primarului comunei Trusesti şi afişat la sediul instituţiei începând cu data de 28.11.2008. Prezentul Regulament Intern, cu modificările si completările aduse, a fost transmis ca anexa la fisa postului, pe baza de semnătura fiecărui angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si angajaţilor din cadrul serviciilor, la data de 28.11.2008

Dispoziții generale:

Munca şi protecţia sociala a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia Romaniei. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.41) prevăd “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupaţiei, precum si a locului de muncă este liberă.” Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediu de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. Constituţia interzice munca forţată si consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale. Conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ”Administratia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează si funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”. Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competentele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin autorităţilor locale.

Dispoziţii generale ale acestui regulament intern pot fi  vizualizate aici.

 

Dispoziția nr. 62 din 21.02.2018 - privind modificarea și completarea Regulamentului intern.